Anna Wójcikowska, Posłuchy, series of interviews with composers for the Lodz Philharmonic, November 2021
Dominika Micał, Czy to na pewno koniec świata?, review of concert "It's Only the End of the World" in Cricoteka (Kraków, PL), Ruch Muzyczny (Polish music magazine) website, September 2021
Renata Savo, Scene Contemporanee.it, review of the, 19.08.2021
Spółdzielnia Muzyczna's (Jakub Gucik, Martyna Zakrzewska) podcast, An overview of Anna Sowa’s music, JAZZKULTURA Radio
Jakub Strużyński, Freaki, które lubią dziwne dźwięki, Interview in a Polish music magazine "Ruch Muzyczny"
Ewa Szczecińska, “Nowa Polska” w Polskim Radiu,
Krzysztof Marciniak, Muzyka 2.1: ANNA SOWA, „dwutygodnik.com“, nr 295/2020
Jakub Stróżyński, Wszystkie cnoty anarchizmu, relacja XV Festiwalu Ad Libitum, „Ruch Muzyczny“, 15.11.2020
Bartek Chaciński, Te najlepsze momenty online, „Polifonia“ blog Bartka Chacińskiego (Polityka), 19.10.2020
Jan Topolski, Wioleta Żochowska, Warszawska Jesień 2020: polskie premiery, relacja 63. Międzynarodowego Festiwalu Warszawska Jesień, „Glissando“, 19.10.2020
Ewa Schreiber, Warszawska Jesień z bliska i DALEKA, relacja 63. Międzynarodowego Festiwalu Warszawska Jesień, „Ruch Muzyczny“, 21.10.2020
Gabriela Kaegi, Im Flow der Apokalypse, Radio SRF 2 Kultur, 07.10.2020