Warsaw Autumn Festival/ Warszawska Jesień, 23.09.2020, Project:”Formy żeńskie”

photo: Grzegorz Mart